عکس محمدرضا شجریان در کنار استاد جلیل شهناز | به موزیک

عکس محمدرضا شجریان در کنار استاد جلیل شهناز

عکس محمدرضا شجریان

در این تصویر استاد محمدرضا شجریان ، کیهان کلهر و همایون شجریان در کنار استاد جلیل شهناز دیده میشوند.

عکس محمدرضا شجریان در کنار استاد جلیل شهناز

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ارسال نظر